Se oversigt over ledige og udlejede uger på Airbnb (tryk på "dd.mm.åååå" under "Indtjekning" til højre i vinduet)

Kontakt Johannes for at booke.

 

Det økonomiske:
Betaling kan ske kontant eller til konto i Nykredit Bank, reg. 5479 konto nr. 4272304.

Huset anses først som endeligt reserveret i aftalte uge/uger når depositum på 500 kr pr. lejet uge er indbetalt. Depositum tilbagebetales med fradrag for anvendt el, 2,00 kr pr. forbrugt kwt.


Lejeprisen per uge er:

3.000 kr, for uger der ligger indenfor månederne Juni - juli - august
2.500 kr for øvrige uger.

- som jeg vil bede jer om at indbetale senest én måned før lejeperiodens start.

Har I nødvendige udgifter under jeres ophold som f.eks. indkøb af sikringer, elpærer, cykeldæk, gas til komfur og/eller gasvarmer (samme type flaske), vil jeg bede jer om at aflevere en kvittering til mig ved jeres hjemkomst. I vil da få refunderet udgiften via tilbagebetaling af depositum.